Cyfrowa szkoła

Cyfrowa szkoła

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) – „Cyfrowa szkoła”, będzie realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.
Program jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego do realizacji wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji. Program wpisuje się w kierunkowe założenia wyrażone w krajowych i europejskich dokumentach strategicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Program opiera się na założeniu, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zastosowanie TIK w edukacji przyczyni się także do rozwoju nieformalnych form kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz przygotuje ich do udziału w procesie uczenia się przez całe życie.
Strona programu: www.cyfrowaszkola.men.gov.pl

Szkoły zakwalifikowane do programu : http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/

Lista sprzętu : http://www.cyfrowaszkola.org/lista-pomocy

 

 

Leave a comment