Metoda wyprzedzająca

Nauczanie wyprzedzające

Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi poprzez wdrożenie w liceach metody nauczania i uczenia się wyprzedzającego z intensywnym wykorzystaniem platformy edukacyjnej. W jej myśl uczniowie przed tradycyjną lekcją przygotowują się do zajęć według wskazówek otrzymanych od nauczyciela, zaś podczas zajęć w sposób problemowy i wielokontekstowy omawiają temat. Proces przygotowania się uczniów jest kontrolowany i sterowany przez nauczyciela poprzez platformę edukacyjną.

Publikacje

Podręcznik PDF: „Metodyka kształcenia metodą wyprzedzającą

Podręcznik PDF wersja mini: „Metodyka kształcenia metodą wyprzedzającą-mini”  

 

Źródło: http://www.kolegiumsniadeckich.pl/dla-nauczyciela/

Leave a comment