Metody pracy indywidualnej

Metody pracy indywidualnej

Zindywidualizowana praca z uczniami przy wykorzystaniu aktywnych metod nauczania pozwoli na rozwijanie indywidualnych zainteresowań przy równoczesnym rozwijaniu pracy zespołowej. Każdy uczeń i jego nauczyciel będzie miał dostęp do nowatorskich narzędzi komunikacji (platforma edukacyjna) i dostęp uczniów do Internetu. Zastosowana metoda pozwoli ponadto na znaczną poprawę efektywności lekcji – nauczyciel nie będzie go przeznaczał na przekazywanie wiadomości, a na ich komentowanie, dyskusję oraz wyjaśnianie problemów uczniów. Zastosowanie platformy edukacyjnej pozwoli na zautomatyzowanie procesu sprawdzania wiadomości (testy, zadania na platformie itp.) i pozwoli skierować energię nauczyciela na działania służące rozwojowi zainteresowań uczniów.

Leave a comment