Nowoczesna szkoła

Nowoczesna szkoła to szkoła wykorzystująca ciekawe, interesujące (często nowe/nowoczesne/innowacyjne) metody nauczania oraz wspierająca metodykę technologią informacyjną.  

W nowoczesnej szkole technologia wspiera edukację, jednak aby była wsparciem powinna być łatwa w wykorzystaniu –  w przeciwnym razie może przeszkadzać w edukacji. Dlatego ważne jest, aby nauczyciele uzupełniali swoje umiejętności w wykorzystywaniu TI w szkole a szkoła posiadała lidera, który będzie zachęcał do jej wykorzystywania oraz pomagał w przypadku trudności.

 

Nowoczesne metody nauczania

  1. Metoda wyprzedzająca – wcześniejsze, przedlekcyjne przygotowanie się uczniów do zaplanowanych zajęć.
  2. Metoda pracy projektowej – oparta o analizę, opracowanie i praktyczne uczenie się danego zagadnienia.
  3. Metoda pracy indywidualnej z uczniem – uwzględniająca jego indywidualny potencjał, sposób i tempo pracy.
  4. Metoda uczestnicząca – wpływ ucznia na zawartość treści lekcyjnych .
  5. Narzędzia komunikacji internetowej oparte o jedną platformę edukacyjną – twórcze wykorzystanie Internetu jako narzędzia do komunikacji na polu nauczyciel-uczeń.

 

Projekty edukacyjne oparte o nowoczesne metody nauczania i wykorzystujące nowoczesne narzędzia TI

Cyfrowa Szkoła

eSzkoła Moja Wielkopolska

Leave a comment