Platformy edukacyjne

Platformy edukacyjne w wykorzystywane w I LO im. H. Kołłątaja

NA SKRÓTY:

  Platforma projektu "Eszkoła Moja Wielkopolska"     Moodle 2.4 PL  

 

Do czego służy platforma edukacyjna? 

 Załóżmy, że mamy treści (czy w plikach w komputerze, czy na kartkach), które chcemy udostępnić uczniom, aby były dostępne w dowolnym  lub w określonym czasie. Możemy je wydrukować, kserować i podać uczniom, ale uczeń może być nieobecny lub po prostu może je zgubić. Idąc krok dalej, możemy zebrać adresy emailowe od wszystkich uczniów i wysłać materiały jako załącznik (kartki należałoby wcześniej zeskanować). I tutaj mamy już początek najprostszej formy e-learningu, czyli udostępniania materiałów drogą elektroniczną. Nie jest to jeszcze platforma, ponieważ jak nazwa wskazuje, jest to pewne miejsce, gdzie znajdują się dane.

Platformy edukacyjne, to systemy komputerowe (np. strona internetowa, na której znajdują się dane oraz odpowiednie oprogramowanie) pozwalające organizować i wspomagać nauczanie przez Internet. Określamy je także skrótem LMS pochodzącym od angielskiego terminu Learning Management System, czyli systemy zarządzania nauczaniem/szkoleniami. Podstawowe zadania tych systemów polegają na gromadzeniu materiałów dydaktycznych, ich organizowaniu i udostępnianiu odbiorcom przez Internet.
Gromadzenie – Materiały dydaktyczne gromadzone na platformie mogą być tworzone w innych systemach i gotowe przesyłane na platformę. Wiele platform jest jednak wyposażonych we własne edytory tekstów, grafiki, stron internetowych — można z nich korzystać, by tworzyć materiały dydaktyczne bezpośrednio na platformie. Dodatkowo, każda z platform ma zazwyczaj własny zestaw „narzędzi” do tworzenia różnorodnych ćwiczeń i aktywności dla uczniów/studentów. Po ich opanowaniu, można tworzyć na platformie ciekawe testy, quizy, konkursy czy inne zadania.
Organizowanie – Ze zgromadzonych materiałów można tworzyć większe jednostki dydaktyczne — kursy. Platforma pozwala stworzyć taki kurs, odpowiednio zaprojektować jego stronę i układ materiałów.
Udostępnianie – Platforma edukacyjna pozwala określić, kto ma dostęp do określonych materiałów i w jakim okresie. Uczestnik-uczeń może z platformy pobierać przeznaczone dla niego materiały, wykonywać ćwiczenia i zgłaszać swoje rozwiązania. Uczestnik-nauczyciel ma wgląd w informacje o pracy ucznia i jego rozwiązania — może je ocenić lub skomentować.

Platformy edukacyjne można podzielić ze względu na dwie kategorie
1) otwartoźródłowe (np.: Moodle, Claroline, OLAT …) i komercynje (np.: Fronter, nauczyciel.pl, …)
2) zawierające różne treści określonego rodzaju / z określonej dziedziny (np.: platforma.edu.pl – fizyka) lub wielu dziedzin ale przypisane do jednej uczelni/jednego wydawcy.

Źródło: „informatyka.wroc.pl

 

O platformie Moodle 

Platforma elearningowa http://edu.o12.pl/moodle/ jest nowoczesnym środkiem dydaktycznym.  Zawiera narzędzia i materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów. Zaproponowane rozwiązania mają charakter:

 • uniwersalny można je stosować w szkołach różnej wielkości, na wszystkich poziomach kształcenia, wszystkich kierunkach i specjalnościach,
 • elastyczny – nauczyciel może dowolnie modyfikować i dostosowywać zasoby do potrzeb kształconej grupy młodzieży,
 • nieobowiązkowy – dobrowolność uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych wspiera system motywacji ponieważ wynika z  własnego  wyboru,
 • wspierający proces samokształcenia nauczycieli i uczniów,
 • nieograniczony w czasie – korzystanie z zasobów w dowolnym czasie.

            Organizując w takiej formie zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne założono uzyskanie następujących efektów kształcenia:

 • wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli i uczniów szczególnie w zakresie nowych technologii  informatycznych, a tym samym zmniejszenie obaw przed tym , co nie znane,
 • rozwijanie kompetencji informatycznych związanych z komunikacją przez Internet, umiejętnością  pracy zdalnej, edycją tekstów, przygotowaniem grafiki, tworzeniem stron WWW,
 • zwiększenie kreatywności (twórcze myślenie, samodzielność w rozwiązywaniu problemów)
 • rozwój osobowości i kompetencji interpersonalnych,
 • przygotowanie do aktywności w życiu społeczno-gospodarczym,
 •  wyposażenie w narzędzia, które dadzą przewagę konkurencyjną w szkole i na rynku pracy.

Zapraszam do korzystania

Administrator platformy – Robert Szczotka

 

Leave a comment