Platforma Moodle

Platforma Moodle (wersja 2.4) w I LO im. Kołłątaja

Platforma Moodle – krótka charakterystyka

Strona platformy

szkolna http://edu.o12.pl/moodle/ (oficjalna – https://moodle.org/)
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment)
Moodle to darmowy system zarządzania edukacją (LMS – Learning Management System)

Wersja demo http://demo.moodle.net/
Umożliwia przetestowanie różnych funkcji z perspektywy administratora, nauczyciela lub studenta.
Aktualna wersja szkolna – 2.4 (oficjalna – 2.5 – 15 maj 2013)
Wykorzystana technologia

Apache, MySQL (oraz PostgreSQL) oraz PHP – znana też jako architektura LAMP

Licencja  Program jest open source’owym projektem rozpowszechnianym na licencji
GPL. Zaimplementowana jest obsługa języka polskiego.

 

Administrator i kierownik kursu (nauczyciel) – najważniejsze zadania na platformie

zadania administratora zadania nauczyciela
 1. Uruchomienie platformy elearningowej.
 2. Konfiguracja serwera i instalacja wymaganego oprogramowania
 3. Zorganizowanie systemu kształcenia elearningowego.
 4. Nadawanie uprawnień do korzystania z platformy użytkownikom (nauczyciele, uczniowie).
 5. Monitoring systemu.
 1. Zapoznanie się z proponowanym zakresem merytorycznym realizowanego przedmiotu
 2. Zapoznanie się z metodologią prowadzenia zajęć i narzędziami (aktywnościami) na platformie elearningowej.
 3. Modyfikacja umieszczonych treści dydaktycznych lub dodanie własnych, autorskich opracowań.
 4. Prowadzenie zajęć w oparciu o umieszczone na platformie materiały edukacyjne.
 5. Komunikowanie się z uczniami za pośrednictwem komunikatora wewnętrznego
 6. Monitorowanie i weryfikacja pracy uczniów

Nauczanie powinno przebiegać zgodnie z następującymi zasadami:

 • przystępności – przekazywane wiadomości muszą być zrozumiałe dla ucznia i dostosowane do jego możliwości poznawczych,
 • poglądowości – przekaz nauczyciela musi być poparty przykładami, ćwiczeniami,
 • stopniowanie trudności – świadome przejście od zadań prostych do coraz bardziej skomplikowanych,
 • związku teorii z praktyką – ukazywanie wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

 

Jak zacząć korzystać?

 

 Informacje na podstawie:

 

Leave a comment