eSzkoła

eSzkoła Moja Wielkopolska

I.  Co to jest „eSzkoła” i czym jest projekt „eSzkoła Moja Wilekopolska”? 
  – założenia projektu „eSzkoła …”
 

 – wydarzenia i działania realizowane w ramach projektu „eSzkoła …”
 

 – laboratorium projektowe (LP)
 

 – infrastruktura sieci w szkole
 

 – sal multimedialna (SM)
  

– realizację projektów dawniej i dziś

II. Czego dotyczy projekt „eSzkoła Moja Wielkopolska”?
III. Czym jest eSzkoła? czyli jak określić
 
 

II. Czego dotyczy projekt „eSzkoła Moja Wielkopolska”?

   Termin eSzkoła wielkopolska określa szerokie działania podjęte przez ludzi związanych z edukacją i technologiami edukacyjnym, celem których jest stworzenie na terenie wielkopolski szkół wzorcowych. Szkoły te, wyposażone w nowoczesne metody oraz środki edukacyjne (metoda projektu edukacyjnego, platformy edukacyjne, sieci bezprzewodowe, serwery, projektory, laptopy, tablice interaktywne, tablety, itp.), swoimi działaniami ukazują jak można efektywniej (a przy tym efektowniej) prowadzić proces nauczania uczniów, którzy istnieją w trochę innej rzeczywistości niż ich nauczyciele. 
W celu realizacji tak ambitnego planu powstały projekty, dzięki którym można było pozyskać środki w funduszy europejskich. Aktualnie trwa już druga edycja (właściwie trzecia – więcej poniżej):

  • projekt eszkoła część 1 :  w latach 2006-2007, w 35 wzorcowych gimnazjach (jedno w powiecie) zainstalowano nowoczesny sprzęt informatyczny (serwery, sieć bezprzewodową na terenie całej szkoły, laptopy, itp.) oraz udostępniono platformę edukacyjną FRONTER w celu realizacji zajęć metodą projektu edukacyjnego
  • projekt eszkoła część 2.1 :  w latach 2009-2010, w 75 wzorcowych szkołach (jedno gimnazjum i jedno liceum w powiecie) udostępniono platformę edukacyjną FRONTER w celu realizacji zajęć metodą projektu edukacyjnego. Projekt pod nazwą „eSzkoła wielkopolska” posiadał oficjalną stronę, która dziś znajduje się pod adresem http://www.eszkola-wielkopolska.pl/old/ . W projekcie zrealizowano szereg szkoleń dla nauczycieli i liderów z każdej ze szkół a kolejnym etapem miała być tzw. „Pomoc techniczna”, w ramach której, każda ze szkół miała zostać doposażona w sprzęt (przeprowadzono audyt techniczny, w każdej szkoły a sprawdzić jej aktualne możliwości technologiczne i dostosować ofertę na nowy sprzęt do aktualnie istniejącego stanu). Niestety nie udało się zrealizować kolejnego etapu w takiej formie. 
  • projekt eszkoła część 2.2 :  w latach 2011-2014, w 105 wzorcowych szkołach (dwa gimnazja i jedno liceum w powiecie) realizowany jest projekt „eSzkoła Moja Wielkopolska” a oficjalna strona projektu znajduje się pod adresem http://www.eszkola-wielkopolska.pl/ .

 

III. Czym jest eSzkoła? 
 
   Terminem eSzkoła określa się szkołę, która wykorzystuje technologie-informacyjno-komunikacyjne w procesie swojego rozwoju ku lepszemu, bardziej skutecznemu wypełnianiu swojej misji edukacyjnej, wychowawczej i społecznej. eSzkoła to wirtualne środowisko kształcenia (uczenia się i nauczania), zarządzania i komunikacji. Nie zastępuje ona szkoły z jej fizycznym środowiskiem budynków i sal lekcyjnych, lecz jest jej rozszerzeniem. Szkoła tradycyjna funkcjonuje w zamkniętym obszarze przestrzennym i czasowym. eSzkoła rozszerza przestrzeń edukacyjną, znosząc barierę miejsca i czasu. Pozwala, poprzez umiejętne wykorzystanie technologii, na wsparcie procesów, które same w sobie dotykają obszarów pozamaterialnych, takich jak informacja i rodząca się z niej wiedza. Portal eSzkoła opiera się na założeniu, że technologia jest tylko środkiem, a nie celem, zaś same technologiczne rozwiązania są w istocie oprogramowaniem koncepcji oraz idei stojących u podstaw oświaty i edukacji.
(www.eszkola.opolskie.pl, 2012)

Inne pojęcia związane z eszkołą:

  • E-dyrektor, to taki dyrektor, który wprowadza zarządzanie strategiczne w szkołach przy wykorzystaniu nowych technologii. Jest to pracownik oświaty, który w swojej codziennej pracy kieruje się nową filozofią zarządzania szkołą, na kształt new public management – wprowadza elementy biznesowe do zarządzania organizacją. Pojęcie e-dyrektora jest już wykorzystywane w dyskusji politycznej z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, często w kontekście efektywności, jaką daje informatyzacja szkół.
  • E-nauczyciel to nauczyciel, który ma szansę certyfikacji i rozwoju metod nauczania, niezależnie od tego, czy uczy w małej placówce na wsi, czy w szkole w stolicy. E-nauczyciel posiada dostęp do platform wzmacniających budowę i rozwijanie kompetencji, które mają bezpośredni wpływ na przekazywanie wiedzy uczniom.
  • E-uczeń – uczeń, który myśli twórczo i projektowo, wykorzystując w nauce nowoczesne e-narzędzia.
  • E-podręcznik – multimedialne, nowoczesne narzędzie przeznaczone dla ucznia, którego celem jest zaprezentowanie wiedzy w sposób atrakcyjny i motywujący młodzież do myślenia projektowego.
  • E-szkoła – szkoła za e-dyrektorem, e-nauczycielami, e-uczniami i e-podręcznikami, wykorzystująca najnowsze narzędzia do nauki. Określenie e-szkoły oznacza model biznesowy dostarczenia usługi multimedialnej do szkół.
    (http://komputerwfirmie.gazeta.pl, „Szkoła w chmurze”, luty 2013)

 

Leave a comment