1) o projekcie

 W ramach projektu młodzież I LO weźmie udział w zajęciach pozalekcyjnych, których rezultatem będą projekty uczniowskie. Oprócz tego młodzież zagra w prowadzonej online grze edukacyjnej na portalu Moja Wielkopolska. Pytania i zadania do realizacji w grze będą opracowywane przez zespoły uczniowskie. Najlepsi z nich wezmą udział w finale gry – konkursie. Projekt zakłada samodzielność uczestników w uczeniu się, wytyczanie sobie celów i sposobów ich realizacji oraz podnoszenie zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi.
W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną oraz otrzymają wsparcie merytoryczne ze strony Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej. Opiekę nad realizacją całego projektu sprawować będzie rada naukowa składająca się z wykładowców UAM w Poznaniu. Ważnym działaniem jest przeprowadzenie 32 wykładów online z przedmiotów przyrodniczych i matematyki dla wszystkich uczniów. W wykładzie będą uczestniczyli wszyscy uczniowie zaangażowani w projekt – wybrana reprezentacja w sposób bezpośredni, w sali wykładowej, a reszta, dzięki bezpośredniej transmisji streamingowej, uczestniczyć będzie przez Internet. Ponadto w ramach realizacji projektu odbędą się wizyty członków rady naukowej w szkołach biorących udział w projekcie.

Na skróty:

               

Leave a comment