Olimpiada Medyczna

I Regionalna Olimpiada Medyczna w I LO w Krotoszynie

Dnia 15 kwietnia 2013 roku na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie po raz pierwszy odbyła się Regionalna Olimpiada Medyczna pod patronatem Starosty Krotoszyna. Jest to jedyny tego typu konkurs w całej Polsce. Jego pomysłodawcami są Waldemar Plewiński, Julita Szał i Beata Piotrowska. W przygotowaniu tego projektu pomogli kolejni nauczyciele z „Kołłątaja”: Iwona Nowaczyk, Robert Szczotka i Alina Szwarczyńska.

Godzina Program
9:00 – 9:15  Rozpoczęcie konkursu – powitanie, losowanie miejsc
9:20 – 11:20  Rozwiązywanie testu konkursowego, poczęstunek dla opiekunów
11:25 – 12:25  Sprawdzanie prac konkursowych, poczęstunek dla uczniów
12:40 – 13:00  Uroczyste zakończenie konkursu – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów

Zebranych w przepięknej sali wideokonferencyjnej uczestników konkursu reprezentujących całą Wielkopolskę powitała pani dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego 

im. H. Kołłątaja Elżbieta Płóciennik. Z kolei przystąpili oni do rozwiązywania testu złożonego z zadań otwartych i zamkniętych dotyczących matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz nauk medycznych. Regionalna Olimpiada Medyczna jest konkursem dwuetapowym.
W Krotoszynie odbył się finał olimpiady, w którym uczestniczyli zwycięzcy etapu szkolnego.

Laureatami Regionalnej Olimpiady Medycznej zostali:

  Imię i Nazwisko Szkoła
I miejsce Bartosz Kowal I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja
w Krotoszynie
II miejsce Mateusz Wilczek I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu
III miejsce Bartosz Zakrzewski,
Kacper Skóra
I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie,
Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra H. Sucharskiego
w Kępnie

Szczególną wyjątkowość opisywanego wydarzenia podkreśliła obecność pana Andrzeja Wichłacza reprezentującego Starostę Krotoszyńskiego i pani Janiny Nowaczyk reprezentującej Krotoszyński Zespół Opieki Zdrowotnej. Cenne nagrody ufundowane przez Starostę Krotoszyńskiego wręczył laureatom pan Andrzej Wichłacz.

            Organizatorzy mają nadzieję, że Regionalna Olimpiada Medyczna wpisze się na stałe do kalendarza imprez odbywających się na terenie Powiatu Krotoszyńskiego.

Redaktor: Waldemar Plewiński
Dodatkowe informacje i zdjęcia znajdują się na stronie powiatu: http://powiat-krotoszyn.pl/

Comments (1)

Leave a comment