Uniwersytet w Twojej Szkole

Wideokonferencja - widok z Sali Senatu UAM

Wideokonferencja – widok z Sali Senatu UAM

Oferta dla szkół

1) Partnerzy projektu: UAM w Poznaniu, Politechnika Poznańska i Uniwersytet Medyczny. 
2) cel projektu: zbudowanie (poprzez m.in. wykłady on-line, spotkania profesorów z młodzieżą w szkołach) w Wielkopolsce integralnego systemu edukacji i oświaty, elastycznie reagującego na zmieniające się potrzeby i wyzwania, uwzględniającego rozmaite profile klas (w tym klas akademickich różnego typu). Program ma łączyć zalety tradycyjnego nauczania opartego na bezpośrednim kontakcie:  wykładowca – uczeń (słuchacz, uczestnik) z nowoczesnymi środkami przekazu opartego na systemie teletransmisji i e-lernigu. Zapewnienie młodzieży i wszystkim uczącym się z ośrodków oddalonych od Poznania pełnej oferty edukacyjnej (spotkania z najwybitniejszymi  przedstawicielami świata nauki, kultury, sztuki i życia publicznego, wyjazdowe „noce (albo dni) młodych uczonych, osobne dni chemii czy historii w szkole itp.)  Organizowanie różnego typu konferencji,  telekonferencji, konkursów  i spotkań. Program tak zaplanowany ma być realizowany nie tylko przez wykładowców, ale również przez nauczycieli na dodatkowych zajęciach.
3) Najbliższe działania:
     – rok szkolny 2012/2013: różnego rodzaju testy, montaż sprzętu w szkołach, przygotowanie programów itd,
     – rok szkolny 2013/2014: rozpoczęcie oraz realizacja zajęć w szkołach i online, zgodnie z przyjętym harmonogramem.  
 

Propozycje rozkładu spotkań (wideokonferencja)

 Wstępne założenia:
– 24 szkoły w projekcie (jednocześnie maksymalnie 4 szkoły w czasie jednej wideokonferencji – co daje cztery grupy: I, II, III i IV)
– 4 bloki tematyczne (w każdej szkole realizowane są wszystkie bloki tematyczne: 1 – matematyka, fizyka, chemia; 2-biologia i geografia; 3 – historia i język polski; 4 – filologie obce)
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK
Grupa I – 
(1. matematyka, fizyka, chemia)
Grupa I – 
(2. Biologia i geografia)
Grupa I – 
(3. Historia i  język polski)
Grupa I – 
(4. Filologie obce)

 

Relacje z wykładów, m. in. w I LO w Krotoszynie : http://szkolawchmurze.edu.o12.pl/uts/harmonogram-online/relacje-z-wykladow-uts/

Leave a comment