Komunikacja wizualna

Komunikacja wizualna, czyli narzędzia wykorzystywane w konferencjach online

Definicja i stosowanie komunikacji wizualnej

Komunikacja wizualna (VC – z ang. Visual Communication; def. pl.wikipedia.org) – jest to komunikacja poprzez obraz, przekazanie informacji w formie wizualnej między nadawcą a odbiorcą przy pomocy środków przekazu – tzw. mediów (np. prasy, książki, plakatu, telewizji, internetu, prezentacji multimedialnej i innych). Zasadniczo bazuje ona na takich elementach wyrazu jak: ilustracja, fotografia, typografia, infografika, film czy animacja. Za pomocą obrazu, popartego tekstem można skuteczniej oddziaływać na odbiorcę komunikatu.

Samo pojęcie komunikacji wizualnej jest bardzo szerokie a tematyka szczególnie bliska jest organizacjom zajmującym się promocją, reklamą i wizerunkiem firm. W ciekawy sposób pojęcie jest przedstawione w pracy magisterskiej studenta ASP w Łodzi „KOMUNIKACJA-WIZUALNA-dlaczego-przedsiebiorcy-oplaca-sie-inwestowac-w-system-identyfikacji-wizualnej.pdf„.

 

Komunikacja wizualna – konferencje online

W projekcie „Uniwersytet w Twojej Szkole” wykorzystuje się komunikację wizualną poprzez konferencje online. Podczas wideokonferencji uczestniczą szkoły z terenu wielkopolski, które z sal w swoich szkołach (lub sąsiedniej w tym samym mieście lub powiecie), wyposażonych w odpowiedni sprzęt, łączą się z wykładowcą w jednej z sal UAM w Poznaniu.  Wszyscy uczestnicy mają możliwość oglądania i rozmawiania ze sobą, w dowolnej chwili , w czasie trwania połączenia. Pozwala to zaoszczędzić czas (dojazd do uczelni na wykład) oraz pieniądze (koszty transportu, wyżywienia  …) a uczniom daje możliwość uczestniczenia w zajęciach.

Ciekawym sposobem przedstawienia zalet takiego systemu jest prezentacja z 2009 roku, przedstawiająca zalety sprzętu wideokonferencyjnego firmy Polycom „Komunikacja wizualna w świecie technologii HD.pdf” (w prezentacji PDF nie modyfikowano treści, tylko usunięto kilka slajdów ze względu na nowszą ofertę sprzętową).

 

Leave a comment