Zasoby w szkołach

Inwentaryzacja „zasobów” szkół, w ramach projektu Uniwersytet w Twojej Szkole / Uniwersytet w Twoim mieście (w odpowiedzi na pismo z UAM – plik PDF).
Zebrane informacje posłużą do budowy bazy danych w celu lepszego dostosowania oferty programowej. 

1. Klasy profilowane i językowe – proszę wypisać wszystkie z zaznaczeniem, które chcieliby Państwo, aby wzięły udział w programie. Zarówno obecnie działające jaki i planowane na następny rok.
2.  Klasy akademickie – proszę o informację o prowadzonych w szkole klasach akademickich  – profil, jaki wydział UAM ewentualnie inna uczelni sprawuje opiekę naukową, charakter odbywających się zajęć (przyjazdy pracowników naukowych do szkoły, przyjazdy uczniów na zajęcia na Uniwersytet), czy zajęcia w ramach klas akademickich odbywają się według specjalnych programów nauczania.
3. Kółka przedmiotowe (proszę wypisać  przedmiot i ilość uczniów).
4. Kółka zainteresowań (nazwą kół, wypisać ilość uczniów).
5. Programy i projekty, w których szkoła uczestniczy (proszę o wersję bardziej szczegółową).
6. Zespoły artystyczne i inne formy aktywności.

 

 

 

Leave a comment