Standardy dokumentów

Standardy i normy  – Spis treści

Wstęp – definicje i krótki opis
I. STANDARDY EDYTOWANIA ARTYKUŁÓW
II. STANDARDY DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
III. Czym jest plagiat?
IV. STANDARDY STRON INTERNETOWYCH

 

Wstęp

Standard (wikipedia) – wspólnie ustalone kryterium, które określa powszechne, zwykle najbardziej pożądane cechy czegoś, np. wytwarzanego przedmiotu  czy ludzkiego zachowania. Standard to czasem także podstawowa, najprostsza wersja produktu.

  • w technice – zestaw parametrów, zwykle posiadający nazwę (np. PAL w telewizji), który zapewnia odpowiedni poziom jakości, bezpieczeństwa, wygody lub zgodności z innymi wytworami techniki,
  • w ekonomii –  jest płynną granicą (dotyczącą jakości usług / produktu) ustalaną na bieżąco zarówno przez grupy konsumenckie, jak i indywidualnych odbiorców

Dokumenty opisujące standardy w sposób sformalizowany i ustanawiane zgodnie ze stosownymi procedurami to normy. Opracowywaniem norm zajmują się odpowiednie organizacje lub instytucje, np. ISOIEEEWorld Wide Web Consortium (W3C) czy JPEG. Niektóre normy narodowe stają się faktycznym standardem międzynarodowym w danej dziedzinie, np. amerykańskie normy ANSI czy niemieckie DIN. W Polsce istnieje zestaw regulacji o nazwie Polska Norma (PN).

Na podstawie powyższych definicji można zauważyć, że standard jest pojęciem mniej sformalizowanym niż norma i w dodatku może się często zmieniać. Skoro jest to ” wspólnie ustalone kryterium” to znaczy, że standardy mogą być inne nawet w jednej organizacji czy jednego produktu (np.: różne zasilacze do telefonów jednego producenta – czy nie byłoby „dobrym” standardem, aby wszystkie zasilacze były takie same, czyli miały tą samą końcówkę?). 

 

I. STANDARDY EDYTOWANIA ARTYKUŁÓW 
(np.: prasa, referat, raport z badań, prezentacja z języka polskiego)

Jedną z najważniejszych zasad związanych z publikowaniem lub drukiem artykułu jest przestrzeganie przepisów edytowania i przytaczania literatury.

CZYM SĄ PRZYPISY?

Przypisy – objaśnienia i uwagi, wiążące z tekstem głównym za pomocą odsyłaczy, odnoszące się do poszczególnych wyrazów, zwrotów i fragmentów tekstu

JAK ICH UŻYWAĆ?

Więcej na temat przypisów i systemów edytowania prac:  http://szkolawchmurze.edu.o12.pl/wiedza/standardy/przypisy-opis-bibliograficzny/

Bibliografia maturalna (opis znajdujący się w bibliotece I LO w Krotoszynie): https://docs.google.com/file/d/0B5OlU4j1QnavcGVEREdDTkdzaUk/edit?pli=1

 

II. STANDARDY DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 

(pliki tekstowe, multimedialne i inne)
Czy zdarzyło się Wam dostać plik, którego nie mogliście otworzyć? Dodatkowo jaki wstyd się pojawiał, jeśli uczeń, od którego otrzymaliśmy plik powiedział przed całą klasą: „zrobiłem w Wordzie a Pan/Pani nie ma ?”

Problem polega na różnych standardach oraz formatach zapisanych plików. Czym to się różni? Okazuje się, że jeśli zapiszemy plik w formacie DOCX np w programie Libre Writer (element Libre Office) i później otworzymy go w programie MS Word (element MS Office) to wizualnie będą się one różniły (jeśli będą tam tabele i rysunki to różnice mogą być znaczne). Czyli ten sam format pliku nie zapewnia tego samego standardu! Dzieje się tak dlatego, że pewne firmy (np Microsoft) nie udostępniają pełnej specyfikacji swojego formatu. A stał się on „standardem” ponieważ program MS Office jest najbardziej popularny. W przyszłości, rozwiązaniem tego problemu miał się stać format ODF (Open Document Format) ale pojawił się konkurencyjny ODT i po raz kolejny nie ma jednego, otwartego standardu.

Poniżej postaram się opisać formaty najczęściej występujących plików oraz programów w jakich można je otworzyć i/lub edytować: 

1) pliki tekstowe (MS Word, Open Office, Libre Office, …)
   a) standard/rozszerzenie DOC (program Microsoft Word do wersji 2003) oraz DOCX (program Microsoft Word od wersji 2007)
   b) standard/rozszerzenie ODF
   c) inne standardy/rozszerzenia

2) prezentacje multimedialne (MS Power Point, Impress, Prezi, …)

3) pliki PDF

 

 III. Czym jest plagiat? Jak sprawdzić plagiat?

 

 IV. STANDARDY EDYTOWANIA i ODTWARZANIA STRON INTERNETOWYCH

Standard www: http://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web

Standardy sieciowe: http://www.t4tw.info/standardy/standardy.html

Zalety stosowania standardów: http://www.t4tw.info/WaSP/zalety_standardow.htm

Przeglądarki internetowe – w przygotowaniu …

Leave a comment